Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne bociany czarne zostały zaobrączkowane

W dniu 19 czerwca na terenie leśnictwa Smolarnia zaobrączkowano 5 młodych bocianów czarnych. Obrączkowanie najłatwiej przeprowadzić jeszcze przed wylotem bocianów z gniazda.

Prace odbyły się pod nadzorem doktora Tadeusza Mizery z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Bociany po wyciągnięciu z gniazda zostały zważone oraz dokonano pomiarów m.in. długości skrzydła, dziobu i piór.Następnie bociany zaobrączkowano zakładając im dwa typy obrączek –po jednej na każdą z nóg. Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach. Porównanie danych (np. daty, miejsca) zaobrączkowania z danymi ponownego stwierdzenia dostarcza informacji o przemieszczeniach ptaków, długości życia i innych aspektach ich biologii.

W międzyczasie pobrano także próbki organiczne z gniazda w celu zbadania składników diety pokarmowej ptaków oraz pasożytów , które występują w gnieździe. Po zakończeniu wszystkich pomiarów  bociany wróciły z powrotem na swoje miejsce.

Pamiętajmy, że wokół gniazd bocianów czarnych (ale także innych gatunków ptaków np. bielika) obowiązuje strefa ochronna, która objęta jest stałym oraz okresowym zakazem wstępu. Miejsca w lesie, w których wyzanczono taką strefę, nazywane są ostoją zwierząt i oznaczone są specjalną tablicą informacyjną. Strefy ochronne  wyznacza się w celu zapewnienia ptakom jak najdogodniejszych warunków do rozrodu i żerowania. Zapewnijmy  zatem spokój w bytowaniu tych ptaków i nie bądźmy nieproszonymi gośćmi.

W ramach przypomnienia:

Stacja Ornitologiczna w Gdyni pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków na mocy zezwolenia Ministra Środowiska. Jest bankiem danych, gromadzącym i wymieniającym informacje pomiędzy osobami obrączkującymi ptaki na terenie całego kraju a mniej lub bardziej przypadkowymi znalazcami obrączkowanych ptaków. Tutaj też, z innych central, docierają informacje o naszych ptakach schwytanych poza granicami kraju. Baza danych zawiera obecnie informacje o ponad 3 mln ptaków znakowanych w Polsce od 1931 roku oraz o ponad 100 tys. ponownych stwierdzeniach ptaków. Corocznie obrączkowanych jest około 80 tys. nowych ptaków.