Lista aktualności Lista aktualności

Prace ekshumacyjne na terenie Nadleśnictwa Bolewice

W dniu 7 i 11 października 2016 r. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST" z siedzibą w Poznaniu wykonała prace ekshumacyjne szczątków kilkunastu osób cywilnych, których groby zostały odnalezione w pobliżu miejscowości Węgielnia pow. nowotomyski na terenie Nadleśnictwa Bolewice.

7 października  br. przeprowadzono ekshumację szczątków 18 osób cywilnych na dawnym cmentarzu ewangelickim w pobliżu miejscowości Węgielnia. W długiej na 4 m jamie grobowej pochowano niemieckich mieszkańców ówczesnej wsi Waldtal. Wśród nich byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Większość z nich popełniła samobójstwo z obawy przed Armią Czerwoną. Pozostali zostali zamordowani przez żołnierzy radzieckich. Przez ok. 10 dni ciała były przechowywane w jednym z domów. 9 lutego 1945 r. na rozkaz sołtysa pochowano je w masowym grobie w narożniku cmentarza.

W dniu 11 października przeprowadzono ekshumację kolejnego grobu, w którym odnaleziono szczątki dwóch osób. Pierwotnie w tym grobie pochowano sześciu mieszkańców dawnej wsi Waldtal, jednak szczątki czterech z nich zostały ekshumowane krótko po wojnie przez najbliższe rodziny. Wszystkie wspomniane osoby zostały zastrzelone przez żołnierzy radzieckich w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 r. i pochowane przez sąsiadów na cmentarzu ewangelickim.

Wszystkie odnalezione szczątki w dniu 22.10.2016. zostały przewiezione na Niemiecki Cmentarz Wojenny w Glinnej w gminie Stare Czarnowo koło Szczecina. Tam odbył się uroczysty pochówek niemieckich 291 cywilnych ofiar wojny 1939-1945.

Podczas prac ekshumacyjnych szczególną pomoc w lokalizacji grobów oraz odtworzeniu tożsamości pochowanych w nich osób uzyskano od dawnych mieszkańców Węgielni: Ernie Helmchen, Alfredowi Henkalmannowi, Erice Schumacher oraz Otto Jochade, którym serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie „POMOST" działa od 1997 roku. W Poznaniu zebrała się grupa ludzi, którym przyświecał jeden cel - spróbować w jakiś sposób naprawić zło, jakie wytworzyło się między narodami Polski i Niemiec na przestrzeni zwłaszcza ostatnich 60 lat. Założycielami stowarzyszenia byli Polacy i kilku obywateli Niemiec. Stowarzyszenie od 2004 roku w ramach swojej działalności prowadzi prace archeologiczno-ekshumacyjne na terenie m.in. województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Więcej na stronie internetowej:http://www.pomost.net.pl/