Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga zabiegi lotnicze

UWAGA!!!  

LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH

WSTĘP WZBRONIONY

W DNIACH 4-7 MAJA 2018 R.

Zabiegi ograniczania chrabąszcza majowego

Informujemy, że w dniach od 4 maja do 7 maja 2018 roku planowany jest zabieg agrolotniczy  w drzewostanach o powierzchni 700 ha mający na celu ograniczenie liczebność populacji chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha). Postać młodociana chrabąszcza czyli pędrak żeruje na korzeniach drzew leśnych. Intensywne żery pędraków uniemożliwiają uzyskanie odnowienia lasu, przez co stanowią zagrożenie dla trwałości lasu.

Zabieg ograniczania imago chrabąszcza majowego planowany jest w rejonach następujących miejscowości:

Kamionna, Głażewo, Łowyń, Tuczępy

Zastosowany środek

Mospilan 20 SP w stężeniu 0,4 kg/ha (toksyczność: dla ludzi - szkodliwy, dla pszczół – nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko, dla organizmów wodnych – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki w środowisku wodnym).

IKAR 95 EC ( nośnik ) w dawce l l/ ha ( toksyczność: dla ludzi i pszczół – sklasyfikowany jako pozostałe, dla organizmów wodnych – toksyczny.

 

Materiały do pobrania