Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga zabiegi ograniczania chrabąszcza majowego

Informujemy, że w dniach od 16 maja do 21 maja 2017 roku planowany jest zabieg agrolotniczy  w drzewostanach o powierzchni 300 ha mający na celu ograniczenie liczebności populacji chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha).

Postać młodociana chrabąszcza czyli pędrak żeruje na korzeniach drzew leśnych. Intensywne żery pędraków uniemożliwiają uzyskanie odnowienia lasu, przez co stanowią zagrożenie dla trwałości lasu.


Zabieg ograniczania imago chrabąszcza majowego planowany jest w rejonach następujących miejscowości: Kamionna, Głażewo, Łowyń, Tuczępy


Zastosowany środek:
Mospilan 20 SP w stężeniu 0,4 kg/ha (toksyczność: dla ludzi - szkodliwy, dla pszczół – nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko, dla organizmów wodnych – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki w środowisku wodnym), IKAR 95 EC ( nośnik ) w dawce  l l/ ha ( toksyczność: dla ludzi i pszczół –   sklasyfikowany jako pozostałe, dla organizmów wodnych – toksyczny.