Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo po wichurach

W dniu 5 października br. w godzinach popołudniowych na terenie centralnej
i południowej części RDLP Szczecin wystąpiły gwałtowne huraganowe wiatry, które wyrządziły duże szkody w drzewostanach i w infrastrukturze leśnej. W nadleśnictwach należących do RDLP w wyniku wstępnej inwentaryzacji oszacowano szkody w drzewostanach w wysokości około 231 tys. m3 wywrotów i złomów, przy czym szkody powierzchniowe odnotowano na powierzchni około 10 tys. ha, w tym kwalifikujących się do usunięcia zrębami zupełnymi na pow. ok. 40 ha. Ponadto wystąpiły szkody w infrastrukturze leśnej (głównie ogrodzenia upraw leśnych).

          Straty w Nadleśnictwie Bolewice oszacowano wstępnie na ok 12 tys. m3. Jednak w wyniku powtórzonej inwentaryzacji okazało się, że najbardziej ucierpiały drzewostany na terenie leśnictw: Lewice, Kaliska, Leśny Folwark oraz Królewiec, gdzie łącznie straty wyniosły ok. 21 tys. m3 drewna.

W pierwszej kolejności służby terenowe skoncentrowały się na udostępnianiu oraz porządkowaniu uszkodzonych drzewostanów. Na obszarach objętych klęską wiatrołomów występuje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Prosimy zatem zachować szczególną ostrożność i unikać przechodzenia pod zawieszonymi, pochylonymi lub złamanymi drzewami.