Asset Publisher Asset Publisher

XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników do Częstochowy

W dniu 17 września br. odbyła się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników do Częstochowy.

W uroczystości udział wzięli m.in. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński Krajowy Duszpasterz Leśników oraz delegacje leśników reprezentujące Nadleśnictwa z całego kraju.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników".

W imieniu Jasnej Góry leśników powitał przeor klasztoru o. Marian Waligóra. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński. Odbyło się również wspólne czuwanie przed Cudownym Obrazem.

Minister Środowiska Jan Szyszko, wyraził wdzięczność leśnikom za ich pracę. „Przyszedłem tu razem z leśnikami podziękować im za pracę, za rok tej ciężkiej pracy dla dobra polskiej przyrody, dla dobra ludzi w Polsce, bo te zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi i one rzeczywiście służą" – powiedział minister. Przypomniał, że bogactwo polskich lasów jest unikatowe.

Polska pod względem posiadanej powierzchni lasów znajduje się w europejskiej czołówce. Zajmują one prawie 30 procent terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9 milionów hektarów. Polska zajmuje 5 miejsce producentów surowca drzewnego w Unii Europejskiej. W samych Lasach Państwowych zatrudnienie znalazło 25 tys. osób.