Aktualności

W miniony piątek 14 września 2018 r. obchodziliśmy jubileusz 170 lat utworzenia Nadleśnictwa Bolewice w 100 rocznicę odrodzenia Rzeczpospolitej Polski.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, komunikaty i ogłoszenia

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, Sprzedaż produktów niedrzewnych, Sprzedaż sadzonek,

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Bolewice informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.