Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO BOLEWICE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
61 441 17 66
61 441 17 92

ul. Świebodzińska 9
64-305 Bolewice

Nadleśniczy
Tadeusz Szymański
61 441 17 66 w. 121, 506 009 400
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Roszkowiak
61 441 17 66 w. 311, 506 009 420
Główna Księgowa
Grażyna Gaweł
61 441 17 66 w. 611, 506 009 439
Inżynier Nadzoru
Piotr Kosiorkiewicz
61 441 17 66 w. 219, 506 009 415

Dział Gospodarki Leśnej

Jacek Mogilnicki
Spec. SL ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 61 441 17 66 w. 332, 506 009 435
Jakub Mikołajczyk
Spec. SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 61 441 17 66 w. 333, 506 009 436
Marzena Lotka
Spec. SL ds. pozyskania
Tel.: 61 441 17 66 w. 336, 506 009 437
Tomasz Andrusieczko
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 441 17 66 w. 335, 531 629 160
Grzegorz Szyld
Spec. SL ds. p.poż.
Tel.: 61 441 17 66 w. 211, 506 009 417
Andrzej Rodziewicz
Specjalista SL lasy niepaństwowe, edukacja leśna, leśna mapa numeryczna
Tel.: 61 441 17 66 w. 337, 506 009 434
Agnieszka Janicka
St. Referent - Stan posiadania
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 338
Bartosz Synoradzki
St. Referent - Stan posiadania
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Alina Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa Bolewice
Tel.: 61 441 17 66 w. 672
Stanisław Patrzała
Spec. ds. administracji
Tel.: 61 441 17 66 w. 671, 506 009 416
Mariusz Kijowski
St. Referent
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 673
Anna Piechota
Sekretarka
Tel.: 61 441 17 66 w. 100

Dział Finansowo-Księgowy

Sławomir Adamiak
Starszy Księgowy
Tel.: 61 441 17 66 w. 612, 506 009 414
Małgorzata Kapłon
Starsza Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 613
Patrycja Pawlak
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 615
Magdalena Kacprzak
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 614
Jagoda Kostera
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 616

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Wyrwa
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta
Tel.: 61 441 17 66 w. 221, 506 009 418
Dariusz Pyrski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 506 009 419

Specjalista ds. pracowniczych

Kamila Budzińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 61 441 17 66 w. 338

Administrator SILP

Jakub Kozłowski
St. Spec. SL ds. administrowania SILP
Tel.: 61 441 17 66 w. 571, 506 009 413