Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO BOLEWICE
NADLEŚNICTWO BOLEWICE
61 441 17 66
61 441 17 92

ul. Świebodzińska 9
64-305 Bolewice

Nadleśniczy
Grzegorz Gaczyński
61 441 17 66 w. 121
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Roszkowiak
61 441 17 66 w. 311, 506 009 420
Główny Księgowy
Sławomir Adamiak
61 441 17 66 w. 611
Inżynier Nadzoru
Piotr Kosiorkiewicz
61 441 17 66 w. 219, 506 009 415
Inżynier Nadzoru
Jolanta Gaczyńska
61 441 17 66 w. 218

Dział Gospodarki Leśnej

Jacek Mogilnicki
Spec. SL ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 61 441 17 66 w. 332, 506 009 435
Jakub Mikołajczyk
Spec. SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 61 441 17 66 w. 333, 506 009 436
Marzena Lotka
Spec. SL ds. pozyskania
Tel.: 61 441 17 66 w. 336, 506 009 437
Tomasz Andrusieczko
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 441 17 66 w. 335, 531 629 160
Grzegorz Szyld
Spec. SL ds. p.poż.
Tel.: 61 441 17 66 w. 211, 506 009 417
Agnieszka Janicka-Lipowicz
Specjalista SL - Stan posiadania
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 338
Bartosz Synoradzki
St. Referent - Stan posiadania
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 334

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Alina Bednarek
Sekretarz Nadleśnictwa Bolewice
Tel.: 61 441 17 66 w. 672
Stanisław Patrzała
Spec. ds. administracji
Tel.: 61 441 17 66 w. 671, 506 009 416
Mariusz Kijowski
Specjalista ds. administracji
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 673
Honorata Janowska
Specjalista ds. remontowo - budowlanych
Tel.: tel. 61 441 17 66 w. 674
Anna Piechota
Sekretarka
Tel.: 61 441 17 66 w. 100

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Kapłon
Starsza Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 613
Patrycja Pawlak
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 615
Magdalena Kacprzak
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 614
Jagoda Kostera
Księgowa
Tel.: 61 441 17 66 w. 616

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Wyrwa
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta
Tel.: 61 441 17 66 w. 221, 506 009 418
Dariusz Pyrski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 506 009 419

Specjalista ds. pracowniczych

Kamila Budzińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 61 441 17 66 w. 338

Administrator SILP

Jakub Kozłowski
St. Spec. SL ds. administrowania SILP
Tel.: 61 441 17 66 w. 571, 506 009 413