Wydawca treści

Nadzór

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa będących pod nadzorem Nadleśnictwa Bolewice wynosi ok. 974 ha

Nadleśnictwo Bolewice na podstawie porozumień ze Starostami prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatów Nowotomyskiego i Międzyrzeckiego. Na terenie Powiatu Międzychodzkiego Starosta samodzielnie nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych.
Zestawienie powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na obszarze których Nadleśnictwo Bolewice sprawuje powierzony nadzór nad gospodarką leśną
Lp Starostwo Pow. lasów przyjęta do nadzoru w ha
1 2 3
1. Nowotomyskie 484
2. Międzyrzeckie 490
  Razem 974