Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Bolewice uznano za użytki ekologiczne 47 pododdziałów. W obrębie Bolewice 18 o łącznej powierzchni 54,81 ha, w obrębie Lewice 29 o łącznej powierzchni 47,38 ha. Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych w nadleśnictwie wynosi 102,19 ha, co stanowi 0,54 % powierzchni całkowitej.